دانلود آنی یاب

شیوه پرداخت

1- از طریق کارت به کارت

2-از طریق درگاه اینترنتی سایت 

3- واریز به شماره حساب از طریق استعلام از شماره 02162801