دانلود آنی یاب

برگزیده شدن طرح آنی یاب در جشنواره ابتکارات و اختراعات تهران

برگزیده شدن طرح آنی یاب در جشنواره ابتکارات و اختراعات تهران
در دومین جشنواره اختراعات و ابتکارت تهران طرح ملی آنی یاب به عنوان طرح برگزیده در گروه فناوریهای نوین انتخاب شد.در این جشنواره علاوه بر دریافت گواهینامه ،لوح تقدیر ، تندیس جشنواره ،جایزه مالی نیز به طرح آنی یاب تعلق گرفت.

در دومین جشنواره اختراعات و ابتکارت تهران طرح ملی آنی یاب به عنوان طرح برگزیده در گروه فناوریهای نوین انتخاب شد.در این جشنواره علاوه بر دریافت گواهینامه ،لوح تقدیر ، تندیس جشنواره ،جایزه مالی نیز به طرح آنی یاب تعلق گرفت.

لینک سایت جشنواره: http://tifestival.ir/fa/page.php?rid=78